Soojusmajanduse arengukavad

Viimati uuendatud 02.07.2021 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Toetuse info

Toetuse eesmärk on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Toetatavad tegevused on:

  • kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus;
  • amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine;
  • soojusmajanduse arengukava koostamine;
  • lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemele.

Toetame „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning tegevuste „Soojusmajanduse arengukava koostamine”, „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus” ja „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” tulemuste saavutamiseks. Toetust jagame Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest, meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Soojusmajanduse arengukavad

TAOTLUSVOOR ON AVATUD

Taotlusvoor lõppeb vooru eelarve täitumisega, milleks on 500 000 eurot. 

Toetuse eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Toetust antakse: 

  • soojusmajanduse arengukava koostamiseks;
  • soojusmajanduse arengukava kaasajastamiseks.

Taotleda saavad kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil oleva võrgupiirkonna kohta soojusmajanduse arengukava kinnitatakse.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 90%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 5000 eurot.

 

Alusta taotlemist

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.