Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine

Viimati uuendatud 03.01.2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetust andsime investeeringuteks raudteepeatustesse, eesmärgiga integreerida erinevaid liikumisviise, et tagada raudteepeatuste parem ühendamine muude transpordiliikidega ning olemasoleva ühistranspordi taristu potentsiaali parem kasutamine.

Toetust andsime investeeringuprojektile, mille raames:

  • ehitatati või remonditi raudteepeatusest kuni 1,5 km ulatusse jäävaid kergliiklusteid ning juurdepääsuteid;
  • ehitati või remonditi raudteepeatuse vahetus läheduses asuvaid jalgratta- ja autoparklaid ning bussipeatuseid;
  • paigaldati rongi- ning bussiliikluse reaalaja infotahvleid;
  • rekonstrueeriti reisijate teenindamiseks ettenähtud raudteepeatuse hoonet.

Taotleja võis olla kohalik omavalitsusüksus (va Tallinn), mida läbib raudtee ja kus peatuvad reisirongid või selle omavalitsusüksuse naaberomavalitsusüksus, avaliku raudteetaristu omanik või Maanteeamet.  

Toetust andsime „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Jätkusuutlik transport” meetme „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega” tegevuse „Investeeringud ühistranspordipeatustesse ja nende paremasse ühendamisse oluliste sihtpunktidega” eesmärkide elluviimiseks. Toetust andsime Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.