Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine

Viimati uuendatud 23.02.2017 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Meetme info

Korduma kippuvad küsimused

Kohaliku omavalitsuste elanike arv seisuga 1. oktoober 2016

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga on valmistamas ette meetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ avatud taotlusvooru. Tegemist on CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadava tulu meetmega ehk EL HKS (Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem). 

Määruse kohaselt toetatakse väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse (edaspidi hoone) tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet vähendavaid ning energiasäästu ja taastuvenergia kasutuse edendamist suurendavaid rekonstrueerimistöid (energiatõhususe töid). Toetust antakse hoonele, mida kasutatakse munitsipaallasteaiana (§ 3).

Toetuse taotlemise aluseks on hoonele koostatud energiaaudit, mis tuleb taotlejal omavahenditest rahastada, see ei kuulu projekti mõistes abikõlblike kulude alla. 

Meetme maht on 13,4 miljonit eurot.

Hoonele esitatavad nõuded:

  • hoonet kasutatakse munitsipaallasteaiana;
  • hoones tegutsevas munitsipaallasteaias käib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel 2016. aasta 1. oktoobri seisuga vähemalt 40 last;
  • hoone munitsipaallasteaia ainukasutuses oleva köetava pinna ruutmeetrite arvu ja munitsipaallasteaias käivate laste suhtarv on väiksem kui 19.

Taotleja võib olla:

  • kohaliku omavalitsuse üksus või
  • kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuv üksus, kes on taotluse esitamisele eelnenud kolmel järjestikusel aastal kuulunud ja taotluse esitamise aastal kuulub kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksusesse.

Toetusmeetme töötas välja Rahandusministeerium, määrus nr 2, 13.01.2017. Toetust antakse heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Toetust saab taotleda alates 14. novembrist 2016 läbi E-toetuse keskkonna. Taotluste esitamise tähtaeg on 13. märts 2017 kell 17:15.

Alusta taotlemist

E-toetusele pääseb ligi siit: http://etoetus.struktuurifondid.ee/. Sisse tuleb logida ID-kaardiga.

Teabepäeva materjalid

Toetuse taotlejate I taotlusvooru infopäev toimus 8. septembril 2016 Rahandusministeeriumis. 

Pirgit Lohk, RM - Meetme välja töötamise üldised põhimõtted

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.