Jäätmete ringlussevõtt ja korduskasutuseks ettevalmistamine

Viimati uuendatud 13.07.2020 Euroopa Regionaalarengu Fond

Meetme info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk on Eestis tekkivate jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise suurendamine keskkonna kaitsmiseks.

Toetatavad tegevused olid:

  1. Jäätmejaamade ja –majade rajamine, laiendamine ja inventari soetamine.
  2. ​Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine, sh korduskasutuskeskuse rajamine ja inventari soetamine.
  3. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtt.
  4. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamine, kui ringlussevõtt on tõendatud.

Toetuse taotleja võis olla kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus (kohalike omavalitsuste ühisasutus) või kohalike omavalitsuste ühendus, eraõiguslik juriidiline isik või mittetulundusühing toetatavateks tegevusteks nr 1 ja 2.

Struktuuritoetust anname „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust andsime Euroopa Regionaalarengu Fondist  ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium. 

Teabepäevad

12. aprillil 2018 Tallinnas toimunud teabepäeva materjalid: 

 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.