Jäätmete ringlussevõtt ja ettevalmistamine

Viimati uuendatud 12.01.2021 Euroopa Regionaalarengu Fond

Meetme info

TAOTLUSVOOR ON AVATUD

Toetuse eesmärk on Eestis tekkivate biolagunevate jäätmete ringlussevõtu ja selleks ettevalmistamise suurendamine keskkonna kaitsmiseks.

Milleks saab toetust?

Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtuks. Samuti ringlussevõtu ettevalmistamisega seotud tegevusteks, kuid seda juhul, kui tegevusele järgneb jäätmete ringlussevõtt ja see on tõendatav. 

Toetust antakse järgmiste jäätmeliikide korral:

  • olmereovee puhastussette (kood 19 08 05)
  • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (kood 20 01 08)
  • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kood 20 02 01)

Toetusega tuleb jäätmete ringlussevõtu lahendus rajada Saare-, Hiiu-, Lääne-, Pärnu, Viljandi-, Rapla-, Jõgeva-, Valga-, Põlva-, Võru- või Ida-Virumaale. Jäätmed võivad tekkida ka teistes maakondades. 

Kes saavad toetust?

Kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus, kohalike omavalitsuste ühisasutus või kohalike omavalitsuste ühendus. Samuti eraõiguslik juriidiline isik.

Kui palju saab toetust?

Toetuse suurus on 200 001 kuni 1 500 000 eurot projekti kohta. Vooru eelarve on 3 000 000 eurot.

Kuidas saab taotleda?

Taotlusi saab esitama hakata alates  26. novembrist 2020 ja taotluste vastuvõtt lõpeb 31. märtsil 2021 kell 17. Taotlusi saab esitada  E-toetuse keskkonna kaudu. Infopäev toimub 12. jaanuaril 2021 kell 10 veebi vahendusel. Registreeruda saab siin.

Toetust anname „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust anname Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

Teabepäevad

Infopäev toimus veebi vahendusel 12. jaanuaril 2021 kell 10.

ETTEKANDED

Alusta taotlemist

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.