Jäätmete ringlussevõtt ja ettevalmistamine

Viimati uuendatud 08.07.2021 Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse info

TAOTLUSVOOR AVATUD. Avalduste vastuvõtt algas 2. juulil 2021 ja lõppeb eelarve täitumisel.

Toetuse eesmärk on Eestis tekkivate jäätmete ringlussevõtu ja selleks ettevalmistamise suurendamine keskkonna kaitsmiseks.

Milleks saab toetust?

Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtuks. Samuti ringlussevõtu ettevalmistamisega seotud tegevusteks, kuid seda juhul, kui tegevusele järgneb jäätmete ringlussevõtt ja see on tõendatav. 

Kes saavad toetust?

Toetust saavad taotleda

  • kohaliku omavalitsuse üksus
  • kohaliku omavalitsuse asutus
  • kohalike omavalitsuste ühisasutus või kohalike omavalitsuste ühendus
  • eraõiguslik juriidiline isik

Kui palju saab toetust taotleda?

Toetuse suurus on 100 000 kuni 2 000 000 eurot projekti kohta. Vooru eelarve on 2 172 523 eurot.

Kuidas taotleda?

  • Taotluste vastuvõtt algab 2. juulil 2021 ning kestab kuni eelarve täitumiseni.
  • Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonnas.

Toetust anname „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust anname Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

Infopäev

8. juulil 2021 toimus virtuaalne infopäev, mille salvestust saab järelvaadata siit:

 

Infopäeva ettekanded:

"Jäätmete ringlussevõtu toetus ja muudatused" Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõuniku Marika Lillemetsa ettekande leiab siit

"Riigiabi" KIKi juristi Silver Nittimi ettekande leiab siit

"Taotlusvooru tingimused ja nõuded" KIKi projektikoordinaatori Eduard Sizovi ettekande leiab siit.

 

 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.