Jäätmete ringlussevõtt ja ettevalmistamine

Viimati uuendatud 31.03.2021 Euroopa Regionaalarengu Fond

Meetme info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk oli Eestis tekkivate biolagunevate jäätmete ringlussevõtu ja selleks ettevalmistamise suurendamine keskkonna kaitsmiseks.

Milleks sai toetust?

Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtuks. Samuti ringlussevõtu ettevalmistamisega seotud tegevusteks, kuid seda juhul, kui tegevusele järgneb jäätmete ringlussevõtt ja see on tõendatav. 

Toetust anti järgmiste jäätmeliikide korral:

  • olmereovee puhastussette (kood 19 08 05)
  • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (kood 20 01 08)
  • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kood 20 02 01)

Toetusega tuleb jäätmete ringlussevõtu lahendus rajada Saare-, Hiiu-, Lääne-, Pärnu, Viljandi-, Rapla-, Jõgeva-, Valga-, Põlva-, Võru- või Ida-Virumaale. Jäätmed võivad tekkida ka teistes maakondades. 

Kes said toetust?

Kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus, kohalike omavalitsuste ühisasutus või kohalike omavalitsuste ühendus. Samuti eraõiguslik juriidiline isik.

Kui palju sai toetust taotleda?

Toetuse suurus oli 200 001 kuni 1 500 000 eurot projekti kohta. Vooru eelarve oli 3 000 000 eurot.

Toetust andsime „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust andsime Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

Teabepäevad

Infopäev toimus veebi vahendusel 12. jaanuaril 2021.

ETTEKANDED

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.