Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt - Euroopa Liidu Innovatsioonifond

Viimati uuendatud 13.01.2022 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Tutvustus

Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üleeuroopaline fond, mille eesmärk on suurendada uusi ja innovaatilisi madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu.

Innovatsioonifond fookus:

 • Taastuvenergia tootmine ja kasutamine
 • Süsiniku kinnipüüdmine, ladestamine ja utiliseerimine
 • Energiaintensiivne tööstus, sh süsiniku intensiivsete toodete asendamine
 • Energia salvestamine, sh energia salvestamise lahendused tööstuses

Sihtrühm: ettevõtjad (keskmised ja suured ettevõtted, korporatsioonid, iduettevõtted).

Kuigi tegemist on Euroopast otsetoetusega, siis KIK ja Keskkonnaministeerium pakuvad Eesti ettevõtjatele siin kohapeal tuge eelnõustamise teel, et valideerida projekti sobivust! 

Taotlemine

Euroopa Komisjon (EK) on programmi juhtüksus, projekti haldamise, sh taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud rakendusagentuurile Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).  

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt EK taotluste esitamise portaali kaudu. 

Info taotlusvoorude kohta:

 • Eraldi taotlusvoorud toimuvad suurprojektidele ja väikeprojektidele.
 • Taotlusi saab esitada ainult siis kui taotlusvoor on avatud.
 • Igal taotlusvoorul võivad olla ka omad detailsemad rõhuasetused hindamismetoodikas ja täiendavad kriteeriumid.
 • Taotlused peavad olema tehniliselt ja finantsiliselt hästi ette valmistatud.
 • Kõik projektitaotlused üle Euroopa Liidu konkureerivad omavahel, mis tähendab, et konkurents on suur ja rahastatakse üksnes mõjusamaid projekte. Seetõttu tuleb pöörata olulist tähelepanu taotluste kvaliteedile.
   

SUURPROJEKTIDE TAOTLUSVOOR ON AVATUD!  

 • Suurprojektide II voor avanes 26. oktoobril 2021. Taotluse esitamise tähtaeg 3. märts 2022.
 • Taotlusvooru eelarve on 1,5 miljardit eurot.
 • Taotlema oodatakse mahukaid projekte, kogueelarvega vähemalt 7,5 miljonit eurot.
 • Toetuse määr: 60% projekti innovaatilisest komponendist.
 • Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni taotluste esitamise portaali kaudu.
 • Toetusvooru ingliskeelne infopäev toimus 10. novembril.
 • Sellel aastal on suurprojektide taotlemine üheetapiline, mis vähendab oluliselt taotluse esitamise ja rahastusotsuste tegemise vahelist aega.

Project Development Assistance (PDA): I etapist mitte edasi pääsenud projektidele, mille KHG heite vältimise miinimumnõue on täidetud, projekti küpsuse kriteeriumis on saadud vähemalt 50% punktidest ja milles hindajad näevad potentsiaali ja leiavad, et projekti arendamise toe abil saab küpsust parandada.

I suurprojektide vooru esitati kokku 311 rahastustaotlust, neist 7 Eestist. Rohkem infot esitatud projektide jaguneise kohta sektoritesse leiab siit


VÄIKEPROJEKTIDE TAOTLUSVOOR - ei ole avatud!

 • Väikeprojektide II vooru avanemine on planeeritud 15. märts 2022. aastal.
 • Väikeprojektide I voor oli avatud kolm kuud (1. detsember – 10. märts) ja tulemustega saab tutvuda siin
 • Vooru eelarve oli 100 miljonit eurot.
 • Toetust sai taotleda 60% kapitalikuludest ja projektide maksimum maksumus 7,5 miljonit.
 • Taotlemine üheetapilane.

 

Kust saab abi?

Lisainfot EL Innovatsioonifondist ja taotlemise tingimustest leiab Innovatsioonifondi kodulehelt.

KIK ja Keskkonnaministeerium pakuvad nõustamist, et aidata kaasa Eesti projekti taotlejate ja taotluste konkurentsivõimele s.o. tõsta edukate projektitaotluste hulka, tuua tööstusele konkurentsieelist ning olla sillaks teaduse ja ettevõtluse kokkuviimisel.

EL Innovatsioonifondi rahvuslik kontaktpunkt: Eva-Ingrid Rõõm eva-ingrid.room@kik.ee 

Teabepäevad

 • Infoseminar (inglise keeles) suurprojektide II taotlusvooru kohta - 10.11.2021
 • Infoseminar (eesti keeles) väikeprojektide taotlusvooru kohta - 26.01.2021
 • Infoseminar (eesti keeles) taotluse koostajatele - 29.09.2020 
 • Webinar (inglise keeles) KHG heite vältimine ja KKK - 15.09.2020
 • Webinar (inglise keeles) eeltaotluse koostamisest - 14.07.2020
 • Infoseminar (eesti keeles) taotluse koostajatele - 17.07.2020