Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt - Euroopa Liidu Innovatsioonifond

Viimati uuendatud 16.03.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Tutvustus

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üleeuroopaline fond, mille eesmärk on suurendada uusi ja innovaatilisi madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu. Innovatsioonifond fookus:

 • Taastuvenergia tootmine ja kasutamine
 • Süsiniku kinnipüüdmine, ladestamine ja utiliseerimine
 • Energiaintensiivne tööstus sh süsiniku intensiivsete toodete asendamine
 • Energia salvestamine sh energia salvestamise lahendused tööstuses

Sihtrühm

Ettevõtjad (keskmised ja suured ettevõtted, korporatsioonid, iduettevõtted).

Taotlemine

Euroopa Komisjon (EK) on programmi juhtüksus, projekti haldamise, sh taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametile Innovation and Networks Executive Agency (INEA).  

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt EK taotluste esitamise portaali kaudu. Tegemist on otsetoetusega, mida Eesti ametiasutused ei vahenda.

Info taotlusvoorude kohta:

 • Eraldi taotlusvoorud toimuvad suurprojektidele ja väikeprojektidele
 • Taotlusi saab esitada ainult siis kui taotlusvoor on avatud
 • Suurprojektide voorus on taotlemine kaheetapiline; väikeprojektide voorus üheetapiline
 • Igal taotlusvoorul võivad olla ka omad detailsemad rõhuasetused hindamismetoodikas ja täiendavad kriteeriumid
 • Taotlused peavad olema tehniliselt ja finantsiliselt hästi ette valmistatud
 • Kõik projektitaotlused üle Euroopa Liidu konkureerivad omavahel, mis tähendab, et konkurents on suur ja rahastatakse üksnes parimaid projekte. Seetõttu tuleb pöörata olulist tähelepanu taotluste kvaliteedile.

Info väikeprojektide taotlusvooru kohta:

 • Voor avanes 1. detsember 2020 ja taotluste esitamise tähtaeg oli 10. märts 2021.
 • Vooru eelarve on 100 miljonit eurot.
 • Toetust saab 60% kapitalikuludest.
 • Projektide maksimum maksumus on 7,5 miljonit.
 • Taotlemine üheetapilane.

Info suurprojektide taotlusvooru kohta (eelprojektide taotlusvooru tähtaeg oli 29. oktoober 2020): 

 • Taotlema oodatakse mahukaid projekte, kogueelarvega vähemalt 7,5 miljonit eurot
 • Toetuse määr on 60% projekti innovaatilisest komponendist
 • Project Development Assistance (PDA): I etapist mitte edasi pääsenud projektidele, mille KHG heite vältimise miinimumnõue on täidetud, projekti küpsuse kriteeriumis on saadud vähemalt 50% punktidest ja milles hindajad näevad potentsiaali ja leiavad, et projekti arendamise toe abil saab küpsust parandada.

I suurprojektide vooru esitati kokku 311 rahastustaotlust, neist 7 Eestist. Rohkem infot esitatud projektide jaguneise kohta sektoritesse leiab siit

 

Kust saab abi?

Lisainfot EL Innovatsioonifondist ja taotlemise tingimustest leiab:

KIK ja Keskkonnaministeerium pakuvad nõustamist, et aidata kaasa Eesti projekti taotlejate ja taotluste konkurentsivõimele s.o. tõsta edukate projektitaotluste hulka, tuua tööstusele konkurentsieelist ning olla sillaks teaduse ja ettevõtluse kokkuviimisel.

Teabepäevad

 • Infoseminar (eesti keeles) väikeprojektide taotlusvooru kohta - 26.01.2021
 • Infoseminar (eesti keeles) taotluse koostajatele - 29.09.2020 
 • Webinar (inglise keeles) KHG heite vältimine ja KKK - 15.09.2020
 • Webinar (inglise keeles) eeltaotluse koostamisest - 14.07.2020
 • Infoseminar (eesti keeles) taotluse koostajatele - 17.07.2020