Skip to content
Vaegnägijatele

Rahastatud projektid

Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi. 

NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.

Rahastatud projekte 13074

Toetusi kokku 1 868 020 003 €

Tulemusi kokku 13074
Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Maakond Rahastusallikas
Võru valla soojusmajanduse arengukava 2015-2025 koostamine Võru Vallavalitsus 7 380 € 5 000 € Energeetika Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine Võru Vallavalitsus 367 905 € 172 915 € Energeetika Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine OÜ Võru valla Veevärk 6 298 620 € 5 353 820 € Veemajandus Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Võru Vallavalitsus elektrikulude kompenseerimine Võru Vallavalitsus 1 172 € 1 172 € Energeetika Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Vabariigi Valitsuse toetused (RE)
Võru veearvestite soetamine aktsiaselts VÕRU VESI 167 331 € 142 231 € Veemajandus Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
AS Võru Vesi veemajanduse infrastruktuuri hooldamiseks ja teenindamiseks vajalike seadmete ja tehnika soetamine aktsiaselts VÕRU VESI 412 367 € 350 512 € Veemajandus Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Võrukivi tehnopargi tänavate veevarustus ja kanalisatsioon aktsiaselts VÕRU VESI 171 803 € 85 891 € Veemajandus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võrumaa lasteaedade keskkonnahariduslikud programmid 2015/2016 õppeaastal Pokumaa Sihtasutus 8 270 € 8 033 € Keskkonnateadlikkus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võsu jõe ja selle kalastiku seisundi ning survetegurite uuring Eesti Loodushoiu Keskus 24 271 € 24 271 € Kalandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Võsu Kooli õppekäigud 2021/2022 õppeaastal Võsu Kool 3 106 € 2 237 € Keskkonnateadlikkus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võsu Kooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal Võsu Kool 1 600 € 1 600 € Keskkonnateadlikkus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võsupere ja Palmse külade ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine OÜ Vihula Valla Veevärk 34 460 € 27 909 € Veemajandus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Võsupere ja Palmse külade ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine OÜ Vihula Valla Veevärk 875 319 € 661 695 € Veemajandus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
VÕTA VABALT MTÜ Tuleviku Heaks 46 717 € 46 717 € Keskkonnateadlikkus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Võtme tn 12 ja Võtme tn 14, Tallinn täiendava jääkreostuse likvideerimine Riigi Kinnisvara Aktsiaselts 49 510 € 7 962 € Veemajandus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
VPG õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine Vinni Vallavalitsus 16 109 € 15 000 € Rohetehnoloogia Lääne-Viru maakond Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
VPRD rannikuvee hindamissüsteemi täiendamine Tartu Ülikool 73 337 € 65 404 € Veemajandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
VTM Pluss OÜ detailse ressursiauditi läbiviimine. VTM Pluss OÜ 9 800 € 4 900 € Ressursitõhusus Järva maakond Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)
VVV matkamängu korraldamine 2012. aastal Vapramäe - Vellavere - Vitipalu Sihtasutus 1 771 € 1 546 € Keskkonnateadlikkus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Waldorfkool Läte 2022/2023 õppekäigud Haridus- ja Kultuuriselts Läte 400 € 400 € Keskkonnateadlikkus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)