Skip to content
Vaegnägijatele

Rahastatud projektid

Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi. 

NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.

KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.

Rahastatud projekte 50

Toetusi kokku 24 835 982 €

Tulemusi kokku 50
Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Maakond Rahastusallikas
Põltsamaa veemajanduse projekti II etapp Põltsamaa Vesi OÜ 2 293 090 € 1 358 790 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Rääbise Pargi puurkaevu renoveerimine koos joogivee puhastusseadmete ehitusega. Torma Vallavalitsus 28 058 € 23 837 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Raaduvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 180 710 € 113 877 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Siimusti aleviku sademevee kanalisatsiooni ja kuivenduskraavi ehitus Jõgeva Vallavalitsus 160 822 € 74 557 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Siimusti Keraamika pumbajaama renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 34 800 € 29 570 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna Nurme tänava ja Veski elamute ühisveevärk ja -kanalisatsioon AS EMAJÕE VEEVÄRK 222 272 € 175 499 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Tõikvere veevarustussüsteemide rekonstrueerimine OÜ Torma Soojus 35 158 € 23 077 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Torma ja Sadala alevike ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine OÜ Torma Soojus 1 386 160 € 1 178 240 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 281 223 € 185 000 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Voore küla veemajandusprojekt AS EMAJÕE VEEVÄRK 867 945 € 684 866 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)