Skip to content
Vaegnägijatele

Rahastatud projektid

Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi. 

NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.

KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.

Rahastatud projekte 21

Toetusi kokku 5 175 000 €

Tulemusi kokku 21
Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Maakond Rahastusallikas
Aegviidu alevi ÜVK laiendamise projekt Osaühing Raven 829 890 € 414 115 € Veemajandus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Eesti väikejärvede batümeetriline seire 2023 Tallinna Ülikool 59 725 € 59 725 € Veemajandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Haaslava küla puurkaevu ja veetorustiku rajamine AS Emajõe Veevärk 175 200 € 78 840 € Veemajandus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõelähtme vallas, Kostivere alevikus Urke tn 4 kinnistul jääkreostuse likvideerimine Jõelähtme Vallavalitsus 21 540 € 15 078 € Jääkreostus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kükita, Tiheda ja Kasepää külade vee- ja kanalisatsioonirajatised, III etapp AS Emajõe Veevärk 1 240 370 € 620 187 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kõrglahutuslike atmosfääri väljade andmebaasi koostamine perioodi 1979-2100 kohta Tallinna Tehnikaülikool 200 000 € 200 000 € Veemajandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Kuivajõe reoveekogumisala vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine OÜ KOSE VESI 243 022 € 109 360 € Veemajandus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Maarja-Magdaleena küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine AS Emajõe Veevärk 1 464 190 € 732 093 € Veemajandus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mustamäe tee 20 reostuse likvideerimine Tallinna Strateegiakeskus 136 200 € 72 691 € Jääkreostus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Ao II paisu likvideerimise eelprojekti koostamine ja uuringute tegemine Rakke Kalaspordiklubi MTÜ 86 868 € 69 494 € Veemajandus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp AS Emajõe Veevärk 1 601 290 € 800 645 € Veemajandus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Rannikuvee ülevaateseire veekogumite seisundi hindamissüsteemi korrigeerimine püsiseire käigus kogutavate andmete kasutamise kaudu Tartu Ülikool 45 000 € 45 000 € Veemajandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Ruila küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine Aktsiaselts KOVEK 646 097 € 290 679 € Veemajandus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Talviste toitainete kontsentratsioonide kasutuselevõtt rannikuveekogumi seisundi hindamisel Tartu Ülikool 92 715 € 92 715 € Veemajandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Uus tn 9 Tapa linn kinnistu veevarustus Tapa Vallavalitsus 6 360 € 4 452 € Jääkreostus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vahakulmu biopuhasti ja imbväljaku rajamine OÜ TAPA VESI 58 300 € 34 980 € Veemajandus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Antsla aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine aktsiaselts VÕRU VESI 936 559 € 421 451 € Veemajandus Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vastse-Kuuste aleviku ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine aktsiaselts PÕLVA VESI 397 880 € 179 046 € Veemajandus Põlva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Veekäitlusoperaatorite õpe Järvamaa Kutsehariduskeskus 68 314 € 68 314 € Veemajandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Viru-Jaagupi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine ja rekonstrueerimine AS Emajõe Veevärk 814 500 € 407 250 € Veemajandus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)