Skip to content
Vaegnägijatele

Rahastatud projektid

Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi. 

NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.

KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.

Rahastatud projekte 14

Toetusi kokku 574 996 €

Tulemusi kokku 14
Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Maakond Rahastusallikas
Eesti väikesadamatest lähtuv reostuskoormus, selle mõju vee-elustikule ja meetmed mõjude vähendamiseks Tartu Ülikool 105 259 € 84 207 € Merendus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Efektiivne mereseire kestlikus sinimajanduses Tallinna Tehnikaülikool 81 095 € 64 305 € Merendus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
ICES WGBEC koostöös osalemine Tartu Ülikool 12 924 € 10 339 € Merendus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Käsmu sadama reostustõrje võimekuse loomine Mittetulundusühing Käsmu Majaka Sadam 779 € 390 € Merendus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Leppneeme ja Kelnase sadama reostustõrjevõimekuse parendamine Viimsi Vallavalitsus 3 562 € 1 781 € Merendus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mereprügi (makro- ning mesoprügi) uuringud Eesti rannikualadel 2023-2024 Tartu Ülikool 92 864 € 74 291 € Merendus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Meriheina levikuandmete täiendamine ja koosluste taastamisvajaduse hindamine Eesti rannikumeres Tartu Ülikool 142 116 € 113 693 € Merendus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Paljassaare sadama reostustõrje võimekuse parandamine OÜ Hundipea 1 365 € 683 € Merendus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pärnumaa Merepääste merereostusetõrje ja seirevõimekuse tõstmine Mittetulundusühing PÄRNUMAA MEREPÄÄSTE 6 389 € 5 542 € Merendus Pärnu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Reostustõrje vahendite soetamine Neeme sadamale. Neeme Marina OÜ 1 127 € 563 € Merendus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Rohuküla sadama reoveepuhasti rekonstrueerimine aktsiaselts Saarte Liinid 280 000 € 115 000 € Merendus Lääne maakond Keskkonnaprogramm (KP)
AS Saarte Liinid sadamatele reostustõrjevahendite soetamine aktsiaselts Saarte Liinid 19 344 € 9 672 € Merendus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Tallinna Shipyard OÜ mereroboti projekt Tallinn Shipyard OÜ 179 395 € 71 758 € Merendus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vormsi ranniku reostustõrje võimekuse tõstmine Vormsi Merepääste Selts 25 302 € 22 772 € Merendus Lääne maakond Keskkonnaprogramm (KP)