Zircon Group OÜ ressursitõhususe projekt - 2

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Zircon Group OÜ uue mahterosioonipingi, simuleerimistarkvara ja LPG töötava katla koos lisaseadmetega. Zircon Group OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Uute seadmetega väheneb ettevõtte elektrienergiatarbimine 7%, materjali kasutus paraneb 1%, praaktoodete kogus väheneb 10%, sisse ostetav hoolduse kulu väheneb 20%. Kogutoodang kasvab 2,0% võrra.