Zircon Group OÜ ressursitõhususe projekt - 1

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Zircon Group OÜ uue 5-tejelise CNC-freesi. Zircon Group OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Uue seadmetega väheneb ettevõtte elektrienergiatarbimine 5%, materjali kasutus paraneb 3%, praaktoodete kogus väheneb 40%, sisse ostetav hoolduse kulu väheneb 50%. Stantside toodang kasvab 7,0% võrra.