Võru Lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslik õppekäik

Projekti tutvustus

Lapse keskkonnahoiu põhimõtete ja loodusressursside säästliku kasutamisega
seotud teadmised on täienenud läbi aktiivõppe meetodite rakendamise ehedas
looduskeskkonnas.