Võrtsjärve kalanduslaager 2020

Projekti tutvustus

Õpilastes olemas teadmised säästlikust harrastuskalastusest ja kujunenud esmased oskused harrastuskalastuseks.