Voore kool Jääajakeskusse

Projekti tutvustus

Järve ja järveelustiku eripäraga tutvumine läbi looduse vahetu kogemise ning praktiliste tegevuste.