Võnnu puisniidu hooldustehnika soetamise projekt

Projekti tutvustus

Võtame hooldusesse keskse ning tervikliku osa Ehmja-Turvalepa hoiuala puisniitudest, luues väärtuslikku elukeskkonda kaitsealustele ja haruldastele liikidele. Ala on murettekitaval kiirusel soostumas ning kinni kasvamas, probleemideks võsastumine ning raske ligipääsetavus, inimese sekkumiseta liigirikas poollooduslik keskkond kaoks. Projekti raames soetatakse niitmistehnika puisniidu hooldamiseks, et järjepideva hooldusega tagada elurikkuse säilimine.