Võnnu aleviku joogiveepuhasti II astme veetöötluse rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

Projekti eesmärk on saavutada Võnnu alevikus vastavus Eesti seadusandluse ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti.