Vohnja kooli ja lasteaia osalemine säästvat arengut toetavates õppeprogrammides 2019/2020 õppeaastal

Projekti tutvustus

Parandada Vohnja laste säästva arengu põhimõtetega arvestamist, et rikastada õpikeskkoda ning tõhustada loodusõppe kvaliteeti.