Vinni-Pajusti Gümnaasiumi välipraktikumi laager

Projekti tutvustus

Kujundada õpilastes arusaama inimesest kui looduse osast, kus loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.