Viitina kolhoosi kartulihoidla lammutamine

Projekti tutvustus

Projekti eesmärgiks on nõuetekohaselt lammutada maastikupilti rikkuv endise Viitina kolhoosi kartulihoidla, käidelda tekkivad jäätmed ning teha seda keskkonda rikkumata. Kartulihoidla tuleb lammutada, sest tegemist on jätkuvalt riigiomandis oleva reformimata riigimaal paikneva eluohtliku hoonega.