Vaskna järve püügiplatvormi rajamine ning noorte säästva kalanduse alase teadlikkuse tõstmine

Projekti tutvustus

Edendada harrastuskalapüüki ning parandada harrastuskalapüügi võimalusi rajades Vaskna järve püügiplatvormi.