Vändra soojustorustiku rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

Soojustorustike rekonstrueerimise projekti raames rekonstrueeritakse amortiseerunud ja ebaefektiivne kaugküttetorustik. Projekti tulemusena suureneb märgatavalt tarbija varustuskindlus, vähendatakse õhuheitmeid ja seoses biokatlamaja ehitusega tagatakse tarbijale stabiilne soojuse hind.