Vändra alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

Projekt on vajalik osalise amortiseerunud tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimiseks, mille käigus vahetatakse välja vanad energiakulukad DRL ja osaliselt Na valgustid tänapäevaste energiasäästlike led valgustite vastu. Avaliku ruumi korrastamiseks tehakse koostööd Elektrileviga. Projekti realiseermisega paraneb tänavate valgustatus ja turvalisus. Oluliselt vähenb elektrienergia tarbimine ja CO2 heitmete kogus. Projekti on võimalik ellu viia KOV-i ja struktuurfondi vahendite toetuse kaasabil.