Valga magistraaltorustiku rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

Projekti käigus asendatakse maa-aluses kanalis paiknev, kaheksakümnendate keskel ehitatud, amortiseerunud, kaugküttevõrgu seisukohast elulise tähtsusega magistraaltorustik uue töökindla eelisoleeritud torustikuga. Projekti eduka realiseerimise korral on varustuskindluse tõusu ja soojuskadude vähenemise näol kohene positiivne efekt nii soojusettevõttele kui kõigile kaugküttevõrgu tarbijatele.