Ühtekuuluvusfondi projekt nr 2014-2020.8.01.20-0331 "PLK alade taastamine ning investeeringud loopealsetel karjatamiseks"

Projekti tutvustus

Saare maakonnas neljal hoiualal PLK alade (loopealsed ja puisniidud, kokku 30,59 ha) taastamine ja taastamisjärgseks hooldamiseks karjaaedade rajamine, torusildade paigaldamine ja jootmistünnide, niiduki, esilaaduri (koos pallihaaratsiga) ning ruloonpressi soetamine. Eesmärk on taastamistööde ja taastamisjärgselt hooldamistööde tulemusena on antud aladel loodud soodsad tingimused PLK alade iseloomulikuks liigirohkuseks ja kaitsealuste taimede kasvualadeks ning alade väärtus tõstetud.