ÜF projekt nr 2014-2020.8.01.20-0343 "Talila loopealsete ja Saareküla puisniidu taastamine"

Projekti tutvustus

Projekti eesmärk on Saare maakonnas, Saaremaa vallas Kingli hoiualal puisniidu taastamine (5,79 ha) ja Väikese Väina hoiualal loopealse (14,07 ha) ja liigirikkuselt olulise rannaniidu (14,58 ha) taastamine. Teostatud taastamistööde tulemusena saab antud aladel loodud soodsad tingimused alade iseloomulikuks liigirohkuseks ja kaitsealuste taimede kasvualadeks ning alade väärtus tõstetud.