ÜF projekt nr 2014-2020.8.01.20-0297 "Saaremaa Puisniitude töövahendite soetamine"

Projekti tutvustus

Eesmärk on Saare maakonnas neljal hoiualal poollooduslike koosluste (loopealsed ja lubjarikkad niidud) taastamisjärgseks hooldamiseks loomade heaolu ja karjatamiskoormuse jaotamiseks vajalike kogumisaedikute (veiste aiapaneelid 30 tk, lammaste aiapaneelid 80 tk) soetamine. Hooldamistööde tulemusena saab antud aladel loodud soodsad tingimused alade iseloomulikuks liigirohkuseks ja kaitsealuste taimede kasvualadeks ning alade väärtus tõstetud.