ÜF projekt 2014-2020.8.01.18-0235 „Nõmmküla ja Vahtraste loopealsete taastamine ja jätkusuutliku hooldamise tagamine“

Projekti tutvustus

Projekti eesmärk on taastada Nõmmküla hoiualal 14,4 ha loopealseid ja Rannaniidi hoiualal 17,5 ha loopealseid koos taastamisjärgse hooldamise taasalustamisega. Eesmärgi saavutamiseks on vajalik võsaga kinni kasvanud aladel puu- ja põõsarinde katvus alla viia (10-30%-ni), rajada hooldamise tagamiseks vajalik taristu, soetada alade edasiseks hooldamiseks lambad (60tk), soetada veepiirita katastritel paiknevate looalade karjatamiseks veemahuti (1tk) ning taasalustada loopealsete karjatamisega. Jätkusuutlikku hooldamise tagamiseks rajatakse taastatud alale karjaaiad (5400 m) ja läbipääsud (10 tk, sh 4 torusilda) ning soetatakse kogumisaiad (20+1 tk). Rannaniidi hoiualale soetatakse varjualune (1 tk) loomade heaolu tagamiseks ning Nõmmküla hoiualale, kus puudub juurdepääs joogiveele, soetatakse ratastel veepütt (1 tk).