Türisalu ÜVK rajamine

Projekti tutvustus

Türisalu ÜVK rajamise projekti käigus ehitatakse Türisalu ja Keila-Joa asulates välja ühisveevärk- ja –kanalisatsioon kõigile seni teenusega varustamata elanikele (1001 uut liitumispunkti). Kokku plaanitakse rajada: -Veetorustik 26,2 km; -Isevoolne kanalisatsioon 20,6 km; -Survekanalisatsioon 7,8 km; -Kanalisatsioonpumpla 32 tk.