Toode AS ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Toode AS uue haspli, rennipingi ja katusesillaliini. Toode AS muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Lehtmetalli kasutus langeb 2,5%.