Tinfor AS ressursitõhususe investeeringud

Projekti tutvustus

Kombineeritud lõikamis- ja stantsimispingi soetamisega muutub Tinfor AS tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse tooteid väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadme kasutuselevõtmisega muutub tootmine efektiivsemaks ja suureneb toodangumaht.