Tartu linnas Vaksali tn 53 - Vinkli tn 3 soojustorustike renoveerimine

Projekti tutvustus

Projektiga renoveeritakse suurte võrgukadudega õhus, betoonkanalites ja raudtee aluses tunnelis ebaefektiivsed avariiohtlikud soojustorustikud. Need asendatakse osaliselt uutes asukohtades eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikena. s.h. rajatakse kinnisel meetodil uues asukohas raudtee alune soojustorustik. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Hoitakse ära kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale hoonete keldrites.