Tartu linnas Vahi tänava ja Aruküla tee piirkonna täiendav soojustorustiku ühendus

Projekti tutvustus

Tekst alates TROM. Projekti tulemusena liidetakse kaugküttevõrku kinnistud Kanepi tn 5 ja Aruküla tee 9. Rajatava magistraaltorustikuga luuakse võimalus liituda
kaugküttega kõigile selle piirkonna Vahi tänava ja Aruküla tee äärsetel kinnistutele. Torustik on eelvooluks ka kinnistute Kummeli tn 6, 6a, 4, 4a 8c ja 8b ning Vahi tn 64 ja 64a kaugküttega varustamiseks. Luuakse võimalus kaugküttega liitumiseks kogu Kvissentali ja Tartu valla kinnistutele piirkonnas.