Tartu linnas Puiestee tn 2e ja naaberkinnistute soojustorustike renoveerimine ja uute soojustorustike rajamine

Projekti tutvustus

Projektiga likvideeritakse väga suurte võrgukadudega õhus paiknevad ebaefektiivsed avarii- ja tipukatalamajast väljuvad transiittorustikud ning ka naaberkinnistuid varustavad ebaefektiivsed õhus paiknevad soojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtadesas eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikega. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Korrastub linnaruum ja vähenevad kinnistuomanike kitsendused.