Tartu linnas Piiri tänava täiendav soojustorustik

Projekti tutvustus

Projekti tulemusena liidetakse kaugküttevõrku kinnistu Piiri tn 14, Tartu linn. Rajatava tänavatorustikuga luuakse võimalus liituda kaugküttega kõigile Piiri tänava äärsetele kinnistutele lõigus Oa tänav kuni Herne tänav.