Tartu linnas Mõisavahe tn 9 kuni Mõisavahe tn 22 soojustorustike renoveerimine

Projekti tutvustus

Projektiga likvideeritakse suurte võrgukadudega betoonkanalites ja hoonete keldrites paiknevad ebaefektiivsed avariiohtlikud transiittsoojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtades hoonetevälistena eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikena. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Ellimineeritakse kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale hoonete keldrites.