Tartu linnas Mõisavahe tn 59 - Mõisavahe tn 67 soojustorustike renoveerimine

Projekti tutvustus

Projektiga likvideeritakse suurte võrgukadudega betoonkanalites ja hoonete keldrites paiknevad ebaefektiivsed avariiohtlikud transiitsoojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtades hoonetevälistena eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikena. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Hoitakse ära kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale hoonete keldrites.