Tartu linnas Kirsi, Sireli, Ülenurme ja Aardla tänavatega piirnevas kvartalis soojustorustike renoveerimine ning täiendavate ühenduste rajamine

Projekti tutvustus

Projektiga likvideeritakse väga suurte võrgukadudega õhus paiknevad ebaefektiivsed soojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohas eelisoleeritud maa-aluse soojustorustikuga, luues täiendavad võimalused piirkonna kinnistute liitumiseks kaugküttega. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Korrastub linnaruum ja vähenevad kinnistuomanike kitsendused.