Tartu linnas Ilmatsalu tn 10 kuni Ilmatsalu tn 26 piirkonna soojustorustike renoveerimine

Projekti tutvustus

Projektiga likvideeritakse suurte võrgukadudega betoonkanalites paiknevad ebaefektiivsed transiitsoojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtades hoonetevälistena eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikena. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Hoitakse ära kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale.