Tartu linnas Anne tn 80 - Jaama tn 173 soojustorustike renoveerimine

Projekti tutvustus

Projektiga likvideeritakse suurte võrgukadudega betoonkanalites ja hoonete keldrites paiknevad ebaefektiivsed avariiohtlikud transiittsoojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtadesas hoonetevälistena eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikega.

Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Ellimineeritakse kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale hoonete keldrites.