Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Saku vallas

Projekti tutvustus

Projektiga renoveeritakse Saku vallas tänavavalguste taristust järgmistes külades ja alevikes: Sakus, Kiisal, Kurtnas, Tagadil, Tõdval, Kajamaal, Lokutil, Männikul, Metsanurmes, Kasemetsas ja Tammemäel. Renoveerimise käigus vahetatakse välja olemasolevad amortiseerunud valgustid LED-valgustite vastu, rajatakse nii õhu- kui ka maakaabelliine ja renoveeritakse lülitusjuhtimise kilpe.