Tamula järvele kalastusplatvormi rajamine

Projekti tutvustus

Projekti üldisteks eesmärkideks on harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine Tamula järve äärde ja kalandusalase teadlikkuse suurendamine linna ning piirkonna elanike, eriti noorte hulgas. Projekti konkreetne eesmärk on ujuvsillaga integreeritud kalastusplatvormi abil Tamula järvele uue turvalise ja keskkonnasäästliku kalastuskoha rajamine.