Taebla Lasteaia välispiirete soojustamine ja tehnosüsteemide renoveerimine

Projekti tutvustus

Taebla Lasteaia rekonstrueerimise käigus soojustatakse hoone välisseinad, vahetatakse aknad, ehitatakse välja ventilatsioonisüsteem ning viiakse lõpuni keskküttesüsteemi rekonstrueerimise tööd. Täiendavalt saab lasteaial olema ka päikeselektrijaam. Tööde tulemusena saavutame lasteaiahoones nõuetekohase sisekliima ning märkimisiväärse soojusenergia kulude vähenemise. Lasteaiahoone muutub atraktiivsemaks ning tõuseb teenuse osutamise kvaliteet.