Sjolund Estonia OÜ ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Sjolund Estonia OÜ uue 4-teljeline CNC freesimiskeskuse. Sjolund Estonia OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Sisseostetav freesimise teenus langeb 75%, valmisdetailide kogus langeb 10%, freesimine kasvab 100% ja koostamine kasvab 100%.