Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringid

Projekti tutvustus

Projekti eesmärk on kooskõlas kehtivale seadusandlusele Rõuge valla elanikele pakkuda ohtlike jäätmete kogumisringi teenust. Rõuge vald on haldusreformi järgselt kasvanud rohkem kui kolmekordselt, elanikkond on vanemaealine ning vahemaa jäätmejaamani pikk ning vajadus kogumisringi järele suur. Toetusfondi kaudu antav jäätmehoolduse arendamise toetus ei kata kahjuks isegi jäätmejaama toodavate jäätmete käitlemiskulu, mistõttu eraldi kogusmisringide korraldamiseks ei jätku vallal rahalisi vahendeid. Projekt toetab ohtlike jäätmete kogumist ja käitlemist, et need ei satuks biopuhastitesse, kohtkäitlussüsteemidesse või mulda.