Rõõmupesa loodusretked

Projekti tutvustus

Laste käitumis- ja tarbimisharjumuste teke on kujunmise algstaadiumis toetatud.Aktiivõppeprogrammide käigus on pandud alus loodustsäästvatete hoiakute tekkimisele, lastel on esimesed teadmised keskkonnahoidlikust käitumisest.
Rõõmupesa laps oskab looduses käituda.