Ringmajandusel põhineva biojäätmete käitluslahenduse väljatöötamine Keila linnale

Projekti tutvustus

Projekti eesmärk on ringmajandusel põhineva tervikliku biojäätmete väärindamislahenduse väljatöötamine Keila linnale. I etapis koostatakse hinnang hetkeolukorrale ja töötatakse välja biojäätmete väärindamislahenduse
ja biojäätmete väärindamislahenduse rakenduskava