Reideni Plaat AS ressursitõhususprojekt

Projekti tutvustus

AS Reideni Plaat muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine kasutuse ja aurukulu vähendamise moodsate tehnoloogiate abil.