Puiestee 2E km rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

Projektiga asendatakse vana ja amortiseerunud katel kaasaegse tootmisseadmega. Uue katla kasutegur, samuti emmissioonid, töökindlus ja opereerimine on kaasaegsel tasemel. See tõstab piirkonna varustuskindlust ja soojuse tootmise efektiivsust. Vanad amortiseerunud tootmishooned lammutatakse.