Puhja lapsed tutvuvad metsloomade eluga 2017-2018

Projekti tutvustus

Projekti tulemusel on Puhja Lasteaed Pääsusilma 4 rühma lapsed (92 last) tutvunud VVV SA õppeprogrammide käigus erinevate metsloomadega. Lapsed on mängulisel teel ja läbi aktiivsete tegevuste omandanud uusi teadmisi metskitse, orava ja jäneste elu ja tegevuse kohta. Saadud uusi mänge ning teadmisi jagavad lapsed ja õpetajad Puhja lasteaia keskkonnamängude päeval 2018. aasta kevadel teiste rühmadega.